Artykuł sponsorowany

Formalności związane z montażem paneli fotowoltaicznych

Formalności związane z montażem paneli fotowoltaicznych

Coraz więcej osób decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych, aby obniżyć rachunki za prąd i korzystać z ekologicznego źródła energii. Warto jednak pamiętać, że inwestycja taka wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze kwestie, o których warto pamiętać, planując montaż paneli fotowoltaicznych na swojej posesji.

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowlane

W przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkalnego czy gospodarczego, najczęściej nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Wystarczy zgłoszenie budowlane w odpowiednim urzędzie gminy. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o lokalizacji instalacji, jej mocy oraz sposób montażu. Ważne jest również dołączenie dokumentacji technicznej oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeśli w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia nie otrzymamy decyzji odmownej, możemy przystąpić do montażu paneli.

Uzyskanie dofinansowania na instalację fotowoltaiczną

Fotowoltaika może być dofinansowana z różnych źródeł, m.in. z programów unijnych, krajowych czy lokalnych. W Polsce popularnym programem dofinansowania jest program "Mój Prąd", który umożliwia uzyskanie zwrotu nawet 50% kosztów inwestycji. Aby skorzystać z takiego wsparcia, należy złożyć wniosek w odpowiednim terminie oraz spełnić określone kryteria, takie jak posiadanie prawidłowo wykonanej instalacji czy zgody na przetwarzanie danych osobowych. Firma Klimar zapewnia pełne wsparcie, w realizacji wszelkich procedur umożliwiających zdobycie funduszy finansowych na montaż fotowoltaiki w Rypinie.

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej i inne aspekty prawne

W przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych, konieczne może być uzyskanie zgody wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Należy pamiętać o tym, że każdy właściciel mieszkania ma prawo do korzystania z dachu i jego powierzchni, jednak decyzja o montażu instalacji fotowoltaicznej musi być podjęta wspólnie przez wszystkich mieszkańców. W takim przypadku warto przedstawić im korzyści płynące z montażu paneli, takie jak obniżenie kosztów energii. Należy również sprawdzić lokalne plany zagospodarowania przestrzennego oraz ewentualne ograniczenia prawne związane z montażem paneli fotowoltaicznych.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej

Po zakończeniu montażu paneli fotowoltaicznych, konieczne jest zgłoszenie instalacji do lokalnego operatora sieci energetycznej w celu podłączenia do sieci. Proces ten obejmuje zawarcie umowy o przyłączenie oraz umowy o sprzedaży energii elektrycznej. Warto pamiętać, że podłączenie do sieci może być realizowane na zasadzie tzw. prosumenta, czyli osoby, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby i sprzedaje jej nadwyżki do sieci. W takim przypadku konieczne jest również zainstalowanie dwukierunkowego licznika energii, który pozwala na rozliczanie energii wprowadzonej do sieci i pobranej z niej.